• Privesti lucrurile dintr-o noua perspectiva?

    Chiar pe tine te cautam. Avem nevoie de viziunea ta!

  • Doresti sa fii la inaltime?

    Inscrie-te la concurs si arata-ti calitatile!

  • Ai idei de amenajare a spatiului?

    Inscrie-te la concursul organizat de Primaria Ghimbav!

Despre Concurs

Planificarea teritorială în România este încă un proces în mare parte unidirecţional cu decizii luate în exclusivitate de specialişti, administraţie şi decident politic. Concursul de solutii deschide o cale nouă, uzuală în Europa, dar inovativă în România, prin care se vor atrage idei noi şi proaspete asupra oportunităţilor oraşului Ghimbav şi prin care se oferă şansa unui proces participativ autentic din primele etape ale gândirii modului viitor de structurare şi dezvoltare spaţială a teritoriului administrativ în corelare cu UAT adiacente. Elaborarea unui concept de dezvoltare spaţială oferă şansa construirii unui consens în comunitate cu privire la viitorul oraşului, un instrument de comunicare către investitori, locuitori, administraţie naţională, turişti deopotrivă şi stabileşte o viziune, consensuală şi pe termen lung, faţă de care documentaţiile de urbanism se pot orienta şi integra în viitor. Premisele acestui concurs constau în oportunitatea integrarii strategiilor sectoriale existente şi transpunerea lor în teritoriu într-un mod corelat cu politicile și obiectivele strategice locale astfel încât imaginea precis conturată a Ghimbavului să fie continuată structurat. Dezvoltarea unui concept de dezvoltare spaţial-volumetrică (compoziție urbană în raport cu obiectivele strategice cuprinse în cadrul documentelor programatice aferente UAT Ghimbav) vizualizat, care să deschidă perspective noi şi să genereze inspiraţie pentru locuitorii Ghimbavului, pentru cei interesaţi de a deschide o afacere în Ghimbav, pentru locuitorii zonei metropolitane. Conceptul se va referi la întregul UAT Ghimbav, dar cu tratarea în profunzime unor zone de interes şi a punctelor de conexiune cu teritoriile administrative adiacente. Rezultatul nu va fi un produs final, ci baza unui proces participativ regional, un exemplu de bună practică şi un aport substanțial la constituirea unui discurs şi a unei viziuni de dezvoltare spaţiale metropolitane coerente. Premisele acestui concurs constau în oportunitatea integrarii strategiilor sectoriale existente şi transpunerea lor în teritoriu într-un mod corelat cu politicile și obiectivele strategice locale astfel încât imaginea precis conturată a Ghimbavului să fie continuată structurat. Vizualizarea conceptului pentru o mai bună comunicare către exterior şi pentru a obţine un grad de acceptanţă ridicat la nivel local şi metropolitan. Indicarea unor ţinte cuantificabile pe termen mediu şi scurt care să producă o creştere a sustenabilităţii dezvoltării Ghimbavului în relaţie cu elementele de cadru natural, infrastructură şi cu UAT -urile  învecinate.

Promotorul acestui concurs este UAT Ghimbav, cel care este  și beneficiarul rezultatelor concursului.

Organizatorul concursului este Asociatia AIDA Brasov cu girul Ordinul Arhitecților din România-filiala Brasov-Covasna-Harghita.